AJANKOHTAISTA

Rajaseutu ry:n tunnustus Raattaman Reiteille!
"Raattaman Reitit ry:n Raattaman ja Yli-Kyrön kylien ympäristössä ylläpitämä latuverkosto on tärkeä kylien elinvoimaisuudelle ja erityisesti matkailualalle. Yhdistys on onnistunut sitouttamaan toimintaansa vapaa-ajan asukkaita ja lisännyt paikallista vuorovaikutusta."

Raattaman Reittien uusi tampparitalli valmistui Ylikyröön syksyllä 2019.

Toimitamme kaudella 2019-2020 polttopuut
Hommajärven-, Ahovaaran- ja Harrisaajon laavuille.

Runsaasta lumesta johtuen olemme päässeet avaamaan
hiihtokauden 2019-2020 etuajassa!
Tervetuloa hiihtämään! Katso latujen kunnossapitotilanne täältä, Infokartta.

Raattaman Reittien uudet kotisivut on julkaistu.

Vuoden 2020 uusi latukartta ja tarra tulevat myyntiin.Hommajärven uusi laavu.

Raattaman Reittien uusi tampparitalli.